Ние сме студио за триизмерен дизайн. Изработваме 3D визуали- зации на архитектурни проекти – екстериор и интериор на домо- ве, офиси, магазини, търговски комплекси и заведения; визуализация на идейни проекти и продукти. Проектираме дизайн на корпоратив- ни, офис мебели и аксесоари.


Основната ни цел е постигане на максимален реализъм и детайл- ност, защото добре изглеждащият проект ще Ви улесни при предста- вянето му пред инвеститори и купувачи.


Ние ще ви предложим и разработим всички необходими материали за представянето на вашия проект:
- изработване и отпечатване на рекламно пано - билборд;
- изработване и отпечатване на рекламна книжка или листовка съдържаща пълната информация за проекта (разпределения, мате- риали, квадратури, размери);
- изработване на мултимедийна презентация във формат за раз- пространение на диск или по електронната поща, и съдържаща цяла- та информация за проекта поднесена по интерактивен начин (с ани- мация, музика, и др.);
- изработване на интерактивна интернет страница поднасяща информация за един или няколко проекта;
- изработване на анимирана обиколка на обекта - това разкрива детайли, които иначе остават скрити, погледнати само от някои ра- курси;
- детайлно интериорно обзавеждане.


Ние не се ограничаваме до стандартните начини за представяне на триизмерните модели, а ще ви предложим нови и атрактивни възмож- ности, изтъкващи предимствата на вашия проект. Такива примери може да видите в раздел web решения.

Необходима Ви е последна версия на Adobe Flash плеър.

Get Adobe Flash player


WEB РЕШЕНИЯ

Необходима Ви е последна версия на Adobe Flash плеър.

Get Adobe Flash player


ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЕКСТЕРИОР