Въпрос: Как на практика се процедира при необходимост от визуализиране на архитектура, интериор или друг обект?

Отговор: След като се свържете с нас, ще организираме среща на която ще дискутираме всички изисквания по проекта. След два работни дни ще ви предоставим конкретна оферта и срок на изпълнение.


Въпрос: Предложената от вас оферта, ни се струва разумна и приемлива в сравнение с офертите на конкурентите ви? Има ли скрита уловка?

Отговор: Ние предлагаме максимално най-доброто качество на работа за цената която заплащате, и това важи за всички клиенти без изключения.


Въпрос: Какво е необходимо за стартиране на работата по проекта?

Отговор: След подписване на договор с конкретни параметри следва изпълнението на позициите по него.


Въпрос: Какво става ако са ми необходими повече рендер планове от колкото съм заплатил?

Отговор: Ако са част от сцена, която вече е била създадена или изискате предишна сцена, тогава стойността няма да бъде променена. Ако пожелаете допълнителна различна сцена или различно от договорените параметр, тогава стойността ще се промени спрямо допълнителните часове труд.


Въпрос: Ако се наложи промяна по техническата документация когато процеса на визуализация е започнал, двойно ли ще бъде заплащането?

Отговор: Не. Ще Таксуваме само допълнителните часове които са били необходими за промените.


Въпрос: Ако в края на процеса решим, че са необходими изображения с по-висока резолюция за печат, какво допълнително заплащане ще е необходимо?

Отговор: Ако в условията на сключения договор, не са предвидени изображения с висока резолюция, допълнително ще наяислим такса са време за рендер на тези изображения както и пост продукция.


Въпрос: Възможно ли е да използвате модела създаден от архитекта, и дали ако ви го предоставим това ще намали цената за изработване на визуализацията?

Отговор: Възможно е да използваме модела като справка за геометричните особености на обека, но тъй като техническите аспекти на изработването на триизмерна сцена сизисква висок фото-реализъм, предпочитаме да моделираме изцяло с програмите с които работим за да избегнем евентуални проблеми и дефекти. Предоставяйки ни триизмерен модел на обекта няма да намали стойността на изработката, но е възможно да ускори процеса по моделиране и да изготвим проекта в по-кратък срок.


Въпрос: На първата контролна среща, обекта не изглежда така както очаквам. Къде е фото-реализмът?

Отговор: Не се притеснявайте! Първата среща е контролен преглед само на структурата и геометрията на обекта. Все още няма зададени осветленив и текстури. Истинската работа започва след като модела бъде одобрен.


Въпрос: Мога ли на този етап да направя структурни промени?

Отговор: Може, но вероятно ще се наложи спрямо работното време да се заплати допълителна такса. Малки и незначителни промени вероятно няма да бъдат таксувани.


Въпрос: Имате ли библиотеки с растения, мебели или други обекти от които мога да избера модели за декорация?

Отговор: Да, значително по ефективно е от гледна точка на време и средства да изберете тези детайли от съществуващи библиотеки с обекти. Аке желаете елементи от сцените да бъдаат уникани като реквузит и обзавеждане, те трябва да бъдат обект на допълнително договаряне.

Необходима Ви е последна версия на Adobe Flash плеър.

Get Adobe Flash player


WEB РЕШЕНИЯ

Необходима Ви е последна версия на Adobe Flash плеър.

Get Adobe Flash player


ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЕКСТЕРИОР